محصولات محبوب در منزلت

کالا های برتر این هفته منزلت

صیفی جات
صیفی جات

آجیل و خشکبار
آجیل و خشکبار

پروتئینی ها
پروتئینی ها

شرینیجات و نان ها
شرینیجات و نان ها

لبنیات
لبنیات

عسل و مربا و شیره
عسل و مربا و شیره

نوشیدنی ها
نوشیدنی ها

شوری و ترشی
شوری و ترشی
بپر بالا