صیفی جات پاک کرده 

  • مشاهده سریع
    8,500 تومان یک روز پس از سفارش تهیه و ارسال می شود

    وزن محصول 1 کیلو گرم تهیه شده از لوبیا سبز مرغوب و شسته شده بادقت و به صورت کامل تمیز بدون زائدگی های اضافه. ابتدا و انتهای آن برش خرده و در ابعاد کوچک و متوسط خرد شده است

    8,500 تومان
    یک روز پس از سفارش تهیه و ارسال می شود