مجله منزلت چیست؟

منزلت یک بازار داد و ستد خانگی است که مشاغل خانگی محصولات خود را برای فروش در آن بدون واسطه عرضه می کنند و مجله منزلت را تیم منزلت راه اندازی کرد تا فضایی ایجاد شود که کاربران منزلت شانس یادگیری مطالب بیشتر را داشته باشند هم بتوانند به معرفی  محصولات خود بپردازند و روش تولید و تهیه را در اختیار دیگران قرار بدهند.

اخبار و رویداد ها

مجله منزلت را دنبال کنید